21 juli entree donatie voor kids onder 18 jaar €11

€ 11,00

Alleen op vertoon van een donatie bewijs wordt je toegelaten aan op het terrein aan het Hollands End 91 te Ankeveen. Je auto mag je niet op het terrein parkeren en langs de weg is er een wegsleepregeling omdat je overlast veroorzaakt. Neem daarom een parkeer ticket. Er is ook gelegenheid tot overnachten bij je auto. Neem daaarvoor een apart ticket. De opbrengst van alle donaties die entree verschaffen gaan 100% naar onze fundraise (lees meer op https://www.quantum-awakening.nl/charity

Dit ticket is alleen voor het kind en kan ermee tijdens 21 juli het festival terrrein op. Elk kind onder 18 jaar mag alleen het terrein met de begeleider en deze blijft 100% verantwoordelijk voor het kind. Beiden dienen samen op het terrein te verblijven en samen weg te gaan. Ook bij events wanneer de begeleider de zorg over laat aan de dienstdoende facilitator of vrijwilliger van de organisatie blijft de begeleider 100% alleen verantwoordelijk.

Please note: Bij betreden van het terrein vrijwaar je de eigenaar en organistie van het festival van alle aanspraklijkheden. Dit geldt ook bij deelname van elk event. You stay on the premisses is at your own responsabillities. By entering you free the owner and the festival organisation from any lialabillity. Also while participating any event.