Stichting "Light"

Onze doelen:

Het dienen van het astrale licht en wat daaruit voortkomt.
Mensen het licht op alle mogelijke manieren, letterlijk en astraal, laten ervaren om met wat daaruit voortkomt hun leven te verbeteren.
Verlichting bevorderen in de breedste zin van alle betekenissen.

De stichting wil de doelstellingen bereiken oa. d.m.v.:
Voorlichting, fondsenwerving, belevingsbijeenkomsten, armoede bestrijding in de breedste zin van het woord, mentale en fysieke gezondheidsbevordering.

 

Onze visie:

 

Onze organisatie:

 

Onze projecten: